Privatumo politika

1. Ką reiškia ši Privatumo politika?

Mes vertiname Jūsų pasitikėjimą ir siekiame užtikrinti tinkamą Jūsų asmens duomenų apsaugą. Mes gerbiame Jūsų privatumą ir įsipareigojame Jūsų asmens duomenis teisėtai tvarkyti ir saugoti laikantis visų teisės aktuose nustatytų reikalavimų, įskaitant ir Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (toliau – BDAR).

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums pateikiame informaciją apie tai, kaip UAB Realu LT (toliau – Įmonė), tvarko Jūsų asmens duomenis gautus: Įmonei teikiant Jums paslaugas interneto svetainėje www.realu.lt (toliau – Svetainė); administruojant Jūsų paskyras, Įmonei vykdant tiesioginę rinkodarą; siekiant įvykdyti sutartis, sudarytas tarp Įmonės ir kontrahentų – fizinių ir / ar juridinių asmenų; siekiant skatinti Įmonės žinomumą ir skleidžiant informaciją apie nekilnojamojo turto sektorių; Jums lankantis Įmonės interneto svetainėje; Jums teikiant užklausas. Toliau visi nurodyti asmenys, kurių duomenis tvarko Įmonė, vadinami Duomenų subjektais

2. Apie Įmonę

Įmonė reiškia UAB Realu LT, juridinio asmens kodas 306018428, buveinė adresu Girulių g. 10-201, VIlnius, Lietuvos Respublika. Kontaktinis el. paštas asmens duomenų apsaugos klausimais [email protected]

3. Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra bet kokia Įmonės apie Duomenų subjektą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Duomenų subjekto asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Duomenų subjekto vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį ir kitą informaciją, kurią apie Duomenų subjektus Įmonė renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Duomenų subjekto sutikime su Įmone nurodytų tikslų.

Jūsų Asmens duomenis galime gauti, kai Jūs pateikiate duomenis mums (naudojatės mūsų paslaugomis, sukuriant paskyrą Svetainėje, pateikiant užklausą ir kt.), kai Jūs naudojatės Svetaine (internetinė svetainė gali automatiškai rinkti informaciją apie Jūsų veiksmus Svetainėje). Jūsų asmens duomenis galime gauti ir iš trečiųjų asmenų šioje Privatumo politikoje nurodytais atvejais ir kt.

4. Asmens duomenys, kurie yra tvarkomi suteikiant Jums paslaugas

Naudodamiesi Įmonės teikiamomis paslaugomis, galite Svetainėje pasidalinti informacija su Svetainės lankytojais apie Jūsų parduodamą, nuomojamą nekilnojamojo turto objektą.

Tam, kad kokybiškai suteiktume Jums paslaugas (skelbimo apie nekilnojamojo turto objektą patalpinimas ir viešinimas) mums būtina tvarkyti Jūsų asmens duomenis.

Paslaugų teikimo tikslu, mes galime tvarkyti Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, tel. numerį, adresą.

Patalpinus skelbimą, kuriame yra pateikta informacija apie nekilnojamojo turto objektą, mes taip pat tvarkysime informaciją, susijusią su šiuo nekilnojamojo turto objektu (aprašymas, adresas, nuotraukos, kaina, kita informacija nurodyta skelbime).

Įmonė, siekdama surinkti ir apdoroti Jūsų atsiskaitymus už suteiktas Jums paslaugas, taip pat tvarkys Jūsų duomenis, susijusius su tinkamu atsiskaitymu už paslaugas, t. y. vardą, pavardę, el. pašto adresą, užsakymo numerį, mokėjimo paskirtyje nurodytą informaciją, kitus konkretaus mokėjimo duomenis (suma, data). 

Visi asmens duomenys yra tvarkomi siekiant įvykdyti tarpusavio sutartinius įsipareigojimus ir Įmonei galiojančias teisės aktų prievoles.

Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tol, kol Jums yra teikiamos paslaugos ir 10 metų nuo paslaugų suteikimo pabaigos. 

Paslaugų teikimo tikslu (viešinant Jūsų aktyvų skelbimą), asmens duomenys yra viešinami tik tiek, kiek tai yra būtina suteikti Jums paslaugas (kol Jūsų patalpintas skelbimas yra aktyvus).

Jums atsisakius pateikti savo asmens duomenis, Įmonė negalės Jums suteikti paslaugas.

Pabrėžiame, jog tais atvejais, kai skelbimą apie nekilnojamojo turto objektą patalpina Jūsų pasirinktas paslaugų teikėjas (pavyzdžiui, Jūsų pasirinktas tarpininkavimo paslaugas teikiantis paslaugų teikėjas), paslaugų teikimo tikslu, informaciją apie nekilnojamojo turto objektą (aprašymas, adresas, nuotraukos, kaina, kitas skelbimo turinys) mes tvarkysime Įmonės teisėto intereso pagrindu tinkamai suteikti paslaugą Jūsų pasirinktam paslaugos teikėjui. Atkreipiame dėmesį, jog šių duomenų valdytoju taip pat yra Jūsų pasirinktas tarpininkavimo paslaugas teikiantis paslaugų teikėjas. Jūsų asmens duomenys yra viešinami tik tiek, kiek tai būtina mums suteikti paslaugas savo klientui (tol, kol yra aktyvus paskelbtas skelbimas).

5. Paskyrų registracija ir administravimas

Siekiant užtikrinti sklandų paslaugų teikimą, sukurti geresnę klientų patirtį Svetainėje, Įmonės paslaugos yra teikiamos susikūrus paskyrą Svetainėje.

Registruodami paskyrą Svetainėje, Jūs pateikiate mums tokius anketinius duomenis: Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, tel. numerį. Registruodami paskyrą, Jūs patvirtinate, kad Jūsų nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi.

Siekiant užtikrinti Jūsų asmeninės paskyros funkcionalumą ir administravimą, Įmonė atskirai tvarko Jūsų el. pašto adresą (kaip prisijungimo vardą), paskyros slaptažodį, paskyros sukūrimo datą, prisijungimo prie paskyros duomenis, paskyroje atliktus veiksmus (pvz. informaciją apie sukurtus, aktyvius skelbimus).

Minėti asmens duomenys yra tvarkomi siekiant įvykdyti tarpusavio sutartinius įsipareigojimus suteikiant Jums paslaugas.

Aktyvia paskyra yra laikoma tokia paskyra, kuria yra pasinaudojama bent vieną kartą per 5 metus. Dėl šios priežasties, Įmonė Jūsų asmens duomenis tvarkys ir saugos 5 metus nuo paskutinio Jūsų prisijungimo prie paskyros. Suėjus 5 metų laikotarpiui, Jūsų paskyra bus ištrinta.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu pareikalauti, kad Jūsų paskyra būtų ištrinta. Atsižvelgiant į Jūsų prašymą, Įmonė nedelsiant ištrins Jūsų paskyrą ir asmens duomenis, kurie yra tvarkomi paskyros registracijos ir administravimo tikslu. Jūsų paskyros ištrynimas neturi įtakos Įmonės vykdomam tolesniam asmens duomenų tvarkymui ir saugojimui paslaugų teikimo tikslu, kaip tai nurodyta Privatumo politikos 4 skyriuje. 

Jei prie Svetainės jungiatės naudodami Google įrankį, Jūsų asmens duomenis mums perduoda Google Ireland Limited. Iš šio paslaugų teikėjo gauname Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, Google paskyros identifikacinį numerį. Tokiu atveju, papildomai Jūsų asmens duomenis tvarko ir Google Ireland Limited, kuri detaliai aprašo, kaip kompanija tvarko Jūsų asmens duomenis savo Privatumo politikoje.

6. Tiesioginė rinkodara, naujienlaiškių siuntimas

Asmenims, kurie yra pateikę savo el. paštą ir išreiškę norą gauti informaciją apie Įmonės teikiamas paslaugas, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą, Įmonė elektroniniu paštu gali pateikti pasiūlymus dėl mūsų teikiamų paslaugų, siųsti naujienlaiškius ar pateikti kitą reklaminę medžiagą.

Tiesioginės rinkodaros tikslu, Įmonė tvarkys Jūsų el. pašto adresą. Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi 2 metus nuo sutikimo davimo. 

Jūs turite teisę bet kada atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų, susisiekdami su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu ar atsisakę naujienlaiškių prenumeratos. Dėl sutikimo atšaukimo nepatirsite jokių neigiamų pasekmių.

7. Mūsų partnerių pasiūlymų pateikimas

Įmonė siekia suteikti Jums plataus spektro pagalbą nekilnojamojo turto sektoriuje. Svetainėje galite rasti informaciją ne tik apie parduodamus ar nuomojamus nekilnojamojo turto objektus, tačiau ir rasti informaciją apie kitų paslaugų teikėjų teikiamas paslaugas, susijusias su nekilnojamuoju turtu (pavyzdžiui, turto vertinimas, apdailos paslaugos ir kt.).

Siekdami gauti Įmonės partnerių, kitų paslaugų teikėjų pasiūlymus apie jų siūlomas paslaugas, Svetainėje bet kuriuo metu galite užpildyti užklausos formą ir nurodyti, kurio sektoriaus paslaugų teikėjams pageidaujate, kad Įmonė perduotų Jūsų asmens duomenis pasiūlymui gauti. Įmonė gavusi Jūsų užpildytą užklausą, perduos Jūsų užklausą Jūsų pasirinktame sektoriuje veikiantiems Įmonės partneriams.

Atsižvelgiant į tai, jog Įmonės partnerių ratas yra didelis ir Jūsų nurodytame paslaugų sektoriuje gali veikti bent keli Įmonės partneriai, siekdami užtikrinti Jūsų asmens duomenų konfidencialumą, Įmonė iš pradžių su partneriais pasidalins tik Jūsų užklausos turiniu (nepateikiant Jūsų kitų asmens duomenų) ir tik kruopščiai atrinkus partnerį Jūsų užklausai įvykdyti, bus perduoti šiam duomenų gavėjui Jūsų kiti asmens duomenys. Visais atvejais, Mūsų pasirinktas partneris su Jumis susisieks dėl paslaugų suteikimo Jūsų nurodytu būdu.

Šiuo tikslu, Įmonei būtina tvarkyti Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, kitą informaciją pateiktą Jūsų užklausoje, užklausos pateikimo datą.

Visi Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu. Jūsų asmens duomenys taip pat perduodami atlygintinės paslaugų sutarties tarp Įmonės ir Įmonės partnerio pagrindu.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų perdavimo. Dėl sutikimo atšaukimo nepatirsite jokių neigiamų pasekmių. Pabrėžiame, kad Jūsų sutikimo atšaukimas nedaro įtakos Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisėtumui iki Jūsų sutikimo atšaukimo.

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi 1 metus nuo Jūsų užklausos pateikimo dienos.

8. Įmonės žinomumo didinimas, informacijos apie nekilnojamojo turto sektorių sklaida

Įmonei yra svarbu didinti savo žinomumą, kaip ir skleisti informaciją apie nekilnojamojo turto sektorių. Siekdami tai daryti, Įmonė gali Svetainėje patalpinti įvairius straipsnius, interviu apie nekilnojamojo turto projektus, rinką, rekomendacijas dėl nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo ir kt.

Tai darydami, galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kurie bus paviešinti straipsniuose, interviu – vardas, pavardė, profesinė veikla.

Šie asmens duomenys yra tvarkomi ir paviešinami Įmonės teisėto intereso pagrindu. Asmens duomenys yra tvarkomi 5 metus nuo jų paskelbimo.

9. Įmonės sutarčių su kontrahentais fiziniais ir / ar juridiniais asmenimis vykdymas

Tarpininkavimo paslaugas ar kitas paslaugas teikiantiems fiziniams asmenims, atskiro susitarimo su Įmone pagrindu suteikiame teisę patalpinti skelbimus apie savo klientų nekilnojamąjį turtą, reklamuoti savo teikiamas paslaugas ir pateikti kitą informaciją, susijusią su pačiu paslaugų teikėju, Svetainėje.

Vykdydami susitarimą su Jumis, Įmonė tvarko Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, tel. numerį, individualios veiklos numerį, banko sąskaitos numerį (atsiskaitymams apdoroti ir įvykdyti), informaciją, susijusią su suteiktų paslaugų turiniu ir kt.

Tais atvejais, kai Jūs esate paslaugų teikėjas, kuris patalpino skelbimą (aprašymą) apie savo teikiamas paslaugas, mes taip pat tvarkysime informaciją apie Jūsų profesinę veiklą ir pareigas.

Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tol, kol Jums yra teikiamos paslaugos ir 10 metų nuo paslaugų suteikimo pabaigos.

Siekiant savo teisėto intereso užtikrinti Įmonės sutarčių, sudarytų su kontrahentais juridiniais asmenimis, įskaitant ir su klientais, vykdymą, Įmonė tvarko tokius šių asmenų darbuotojų asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, susirašinėjimo turinys, darbovietė (užimamos pareigos).  

Nurodyti asmens duomenys yra tvarkomi sutarties su juridiniu asmeniu galiojimo metu bei 10 metų jai pasibaigus.

10. Teisių ir interesų gynimas

Įmonė savo teisėto intereso pagrindu apginti savo teises, įskaitant civilinių ginčų atveju, tvarko byloje dalyvaujančių asmenų ar jų darbuotojų vardus, pavardes, asmens kodus, bylos aplinkybes, kitą su byla susijusią informaciją, viešai esančią informaciją. Duomenys gali būti perduodami teisėsaugos institucijoms, advokatams ar antstoliams, vykdantiems išieškojimą. Duomenys sunaikinami praėjus 1 metams po galutinio bylos išsprendimo ir Įmonės reikalavimų visiško patenkinimo (jei reikalavimai patenkinti).

11. Susisiekite su mumis 

Susisiekti su Įmone įvairiais klausimais galite el. paštu [email protected]. Jei susisieksite su mumis, mes galime tvarkyti Jūsų mums pateiktus duomenis, t. y. vardą, pavardę, el. pašto adresą, kreipimosi datą bei užklausos turinį. 

Nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi siekiant atsakyti į Jums rūpimus klausimus, išnagrinėti Jūsų pasiūlymus, prašymus ar skundus. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais kreipiantis į mus.

Susirašinėjimas saugomas 1 metus nuo žinutės gavimo, išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai.

Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais. 

12. Interneto svetainė

Mūsų Svetainėje taip pat naudojami slapukai. Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską.  Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų Interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti Interneto svetainę.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis. 

Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Mes galime naudoti toliau apibūdintas slapukų rūšis:

Slapuko pavadinimas
Duomenų tvarkymo tikslas/paskirtis
Renkami duomenys 
Slapuko pobūdis (būtinas, analitinis, funkcinis, komercinis)
Galiojimo laikas

PHPSESSID

Sesijos ID slapukas, naudojamas puslapio funkcionalumui užtikrinti (pvz., grįžimas į paskutinę sąrašo vietą).
Būtinas
Iki sesijos pabaigos
OCSESSID
Vartotojo sesijos ID slapukas, naudojamas puslapio funkcionalumui užtikrinti (pvz. , prisijungusiam vartotojui sugrįžus į svetainę atpažinti, kad tai tas pats vartotojas).

BūtinasIki sesijos pabaigos
currency
Naudojamas valiutos identifikavimui
Būtinas
30 dienų
language
Skirtas svetainės kalbai nustatyti
Būtinas30 dienų
cookieconsent_status
Skirtas išsaugoti ar vartotojas sutiko su slapukų naudojimu.

Būtinas1 metai
cookieconsent_preferences_disabled
Skirtas išsaugoti vartotojo slapukų nuostatas.

Būtinas1 metai
sign
Naudojamas vartotojo paieškų išsaugojimo funkcionalumui.

Būtinas10 metų

Trečiųjų šalių slapukai

Trečioji šalis/ Nuoroda į trečiosios šalies privatumo politiką
Slapuko pavadinimas
Duomenų tvarkymo tikslas/paskirtis
Renkami duomenys
Slapuko pobūdis (būtinas, analitinis, funkcinis, komercinis)
Galiojimo laikas


Būtini slapukai. 

Šie slapukai yra būtini tam, kad mūsų svetainė galėtų veikti. Tokiais slapukais tvarkomų duomenų pagrindas yra tinkamas sutarties vykdymas Jums lankantis Interneto svetainėje, o mums užtikrinant apsilankymo kokybę bei saugumą. Tai gali būti slapukai, kurie, pavyzdžiui, leidžia Jums prisijungti ir patekti į apsaugotas mūsų svetainės zonas, naudotis Svetainės funkcionalumais (pavyzdžiui, pažymėti išsaugotinus objektus).

Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai. 

Šie slapukai leidžia mums atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po mūsų svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda mums pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

Funkciniai slapukai. 

Šie slapukai yra naudojami Jums atpažinti, kai grįžtate į mūsų Interneto svetainę, kad galėtume pritaikyti pateikiamą turinį Jūsų poreikiams, įsiminti Jums aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

13. Duomenų gavimas ir atskleidimas

Mes gauname Jūsų duomenis iš Jūsų, Jūsų paslaugų teikėjų, Jūsų įrenginių ir iš savo sutarčių kontrahentų.

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, paslaugų tiekėjams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje, taip pat bankams ir kitiems Politikoje nurodytiems gavėjams. 

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus: 

 • jei tai turime padaryti pagal įstatymą;
 • ketinant parduoti Įmonės veiklą, jos turtą, akcijas ar jų dalį, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui;
 • pardavus Įmonės veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims. 

Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl rekomenduojame reguliariai patikrinti, ar nepasikeitė Privatumo politika.

14. Mūsų partneriai

Svetainėje yra pateiktos nuorodos į mūsų partnerių interneto svetaines. Atkreipiame dėmesį, kad pasinaudoję šiomis nuorodomis, Jūs būsite perkelti į mūsų partnerių interneto svetaines, kurios savarankiškai tvarko Jūsų asmens duomenis pagal interneto svetainėje pateiktų privatumo politikose nustatytas taisykles. Mes nesame atsakingi už Jūsų asmens duomenų tvarkymą mūsų partnerių interneto svetainėse.

15. Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis BDAR ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

16. Jūsų teisės

Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.

Įmonė nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. Įmonė atsisakys įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais.

17. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu, patvirtinkite savo asmens tapatybę; ir teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų. 

17.1. Teisė atšaukti sutikimą

Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti. 

17.2. Papildomos teisės

Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.

17.2.1. Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.

17.2.2. Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnyje numatytais atvejais.

17.2.3. Jūs turite teisę prašyti mūsų apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:

  • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
  • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
  • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
  • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

17.2.4. Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.

17.2.5. Jūs turite teisę BDAR 21 str. nustatyta tvarka nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis. Jūs turite teisę nesutikti, kai Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu (prie kiekvieno aukščiau nurodyto duomenų tvarkymo tikslo nurodyta kokiu pagrindu duomenys yra tvarkomi) arba tiesioginės rinkodaros tikslu.

17.3. Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos

Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sunku. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. 

Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis el. paštu [email protected].

18. Nusiskundimai

Jei manote, kad Jūsų, kaip Duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavę Jūsų skundą, susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą mūsų priežiūrą vykdančiai institucijai – Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt). 

19. Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už savo pateikiamų duomenų konfidencialumą, taip pat už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsiant mus apie tai informuoti el. paštu. Mes nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, kad Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

20. Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Rekomenduojame reguliariai pasitikrinti, ar nepapildėme Privatumo politikos.

Privatumo politika paskutinį kartą atnaujinta 2022-11-30.