Aukcione už beveik 1,7 mln. eurų parduotas buvęs žuvininkystės kompleksas

Trečiadienis, 05 birželio 2024

Autorius: Turto bankas

Turto banko aukcione parduotas buvęs žuvininkystės kompleksas, kuriame prieš daugiau nei 50 metų buvo pradėta kurti lietuviška karpių veislė. Kompleksą sudaro 56 tvenkiniai ir 7 pastatai. Bendras teritorijos plotas siekia daugiau nei 281 ha. Kompleksas parduotas už beveik 1,7 mln. eurų.

Pasak Turto banko Pardavimo departamento direktorės Guodos Gurauskaitės, tai vienas didžiausių pagal plotą aukcione parduotų Turto bankui perduotų objektų. Kompleksas parduotas už trigubai didesnę nei pradinė aukciono kaina. Pasak G. Gurauskaitės, tokią aukciono baigtį lėmė atkaklus Turto banko pardavimo komandos darbas.

„Tai dydžiu išskirtinis objektas, todėl dėjome pastangas prikviesti aukciono dalyvių dėmesį ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio. Pavyko pritraukti net 9 aukciono dalyvius, todėl kaina kilo kone iki paskutinės aukciono minutės“, – aukciono sėkmės priežastis vardijo G. Gurauskaitė.

Žuvininkystės atgimimo vieta

Prienų rajone, Mikalinės kaime, prieš pusę amžiaus prasidėjo Lietuvos karpių atgimimas. Šioje vietoje dar 1967 m. iškasti pirmieji tvenkiniai ir įsteigtas Šilavoto selekcinis skyrius, o nuo 1972 m. prasidėjo pagrindiniai lietuviškos karpių veislės kūrimo darbai.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, ūkiui buvo patikėta valstybinė karpių selekcijos misija. Ilgamečio selekcinio darbo dėka iš Bubių ir Vokiečių veislių mišrūnų išveista Šilavoto karpių rūšis, kuri 2010 metais oficialiai pripažinta lietuviška žuvų veisle.

Šilavoto ūkis buvo valdomas Žuvininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM). 2019 m. ŽŪM nutarė atsisakyti nacionalinės žuvų selekcijos bei likviduoti Šilavoto karpių veislyną, o 2022 m. objektas perduotas Turto bankui.

Iš žuvininkystės komplekso pardavimo gautos lėšos bus pervestos į valstybės biudžetą.

Apie Turto banką

Turto bankas – tai valstybės įmonė, kurioje akcininko teises įgyvendina Finansų ministerija. Įmonė siekia efektyvinti valstybės turtą, mažinti jo plotą, paliekant tik valstybės veiklai reikalingus pastatus. Turto bankas centralizuotai valdo apie 700 tūkst. kv. m administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto, jį atnaujina, investuoja į naujų pastatų statybą. Vieni pagrindinių įmonės strateginių tikslų yra didinti statinių tvarumą, investuoti į atsinaujinančią energiją, mažinti energijos sąnaudas ir CO2 emisiją.

Temos: Investicijos