Realu.lt

Baigtas įgyvendinti „Futbolo mokyklos ir baseino pastato konversija, I etapas“ projektas

Baigtas įgyvendinti „Futbolo mokyklos ir baseino pastato konversija, I etapas“ projektas

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Futbolo mokyklos ir baseino pastato konversija, I etapas“ (toliau – Projektas). Projektas finansuotas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“.

Projekto metu rekonstruotas avarinės būklės futbolo mokyklos baseino pastato dalis bei jai priklausanti teritorija, t. y. baseino pastato dalis buvo pertvarkyta naujai funkcijai, įrengiant bendruomenės poreikiams pritaikytas patalpas (atviros jaunimo erdvės, interaktyvaus mokymosi, kūrybinių dirbtuvių, sveikatinimo, seminarų bei mokymų ir pan.) sukuriant daugiafunkcę strateginės partnerystės erdvę.

Įgyvendintos tos Projekto veiklos, dėl kurių įgyvendinimo buvo pasirašyta finansavimo sutartis su Centrine projektų valdymo agentūra. Projektui įgyvendinti buvo skirta iki 1,3 mln. Eur, o didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 1,5 mln. Eur.

Tikime, kad sukurta erdvė leis prisidėti prie bendruomeniškumo ugdymo, užimtumo didinimo, aktyvumo darbo rinkoje skatinimo, jaunimo verslumo įgūdžių ir kompetencijų skatinimo, neįgaliųjų bendruomenės integravimo bei tolerancijos neįgaliųjų atžvilgiu per įvairias bendras veiklas su bendruomenėmis skatinimo.

Šaltinis: klaipeda.lt

Pasidalink naujiena