Norite pakeisti sodo namo paskirtį į gyvenamąją? Štai ką turite žinoti!

Trečiadienis, 06 balandžio 2022

Statybos inspekcija dalijasi informacija, kuri aktuali norintiems pakeisti sodo namo paskirtį į gyvenamąją. Ką svarbu žinoti?

Sodo namas apibūdinamas kaip nesudėtingas poilsiui skirtas statinys, esantis sodo sklype, ir yra priskiriamas I grupės nesudėtingiesiems statiniams, kai jo plotas ne didesnis kaip 80 kv. m, aukštis ne didesnis kaip 8,5 m, o atstumas tarp atraminių konstrukcijų neviršija 6,0 m.

Norite pakeisti sodo namo paskirtį į gyvenamąją? Štai ką turite žinoti! 1
Norite pakeisti sodo namo paskirtį į gyvenamąją? Štai ką turite žinoti! 1

I grupės nesudėtingojo statinio (sodo namo), kai neatliekami jokie statybos darbai arba atliekami paprastojo remonto darbai, paskirties keitimui į gyvenamąją, statybą leidžiančio dokumento (SLD) gauti nereikia, jeigu vienbutis gyvenamasis namas atitiks II grupės nesudėtingajam statiniui nustatytus požymius. Taigi, kai nereikalingas statybą leidžiantis dokumentas (SLD), tai ir statinio projekto rengti neprivaloma. Vienbučio gyvenamojo namo paskirties reikalavimai nustatyti Statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ V skyriuje.

Jeigu sodo name, keičiant paskirtį į gyvenamąją, reikia įrengti pastato vandentiekio ar nuotekų inžinerines sistemas, svarbu žinoti, kad šie darbai priskirtini statinio parastajam remontui. Taip pat žinotina, kad vietinė nuotekų valykla iki 5 m3 našumo per parą priskiriama II grupės nesudėtingiesiems statiniams ir jos įrengimui privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą (SLD). Taigi, nesudėtingojo naujo statinio (vietinės nuotekų valyklos) statybai turi būti parengtas supaprastintas statybos projektas.

Šachtinis šulinys priskiriamas I grupės nesudėtingiesiems statiniams ir jo statybai statybą leidžiantis dokumentas (SLD) būtų privalomas, jeigu jis būtų statomas kultūros paveldo objekto teritorijoje ar jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, kurortuose, Kuršių nerijoje ar magistralinio dujotiekio vietovės klasių teritorijose, esančiose 200 metrų atstumu abipus magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies.

Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad Sodininkų bendrijų įstatymo 6 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad sodo sklype Statybos įstatymo nustatyta tvarka galima statyti ar rekonstruoti vieną vienbutį gyvenamąjį namą ir jo priklausinius arba vieną sodo namą ir jo priklausinius nerengiant teritorijų planavimo dokumentų ar žemės valdos projektų, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir nepažeidžiant trečiųjų asmenų teisėtų interesų.

Pasitikrinti, ar planuojamiems naujo statinio statybos darbams privalomas leidimas, visada galima čia http://apklausos.vtpsi.lt/index.php/518183?lang=lt

Statybos inspekcijos informacija