Sodo paskirties pastato rekonstrukcija: kokia energinio naudingumo klasė privaloma?

Pirmadienis, 27 gegužės 2024

Autorius: Realu.lt

Sodo paskirties pastatų rekonstrukcija į gyvenamosios paskirties pastatus pastaraisiais metais tapo vis populiaresnė. Atsižvelgiant į tai, kyla daug klausimų, susijusių su tokios rekonstrukcijos reikalavimais, ypač su energinio naudingumo klasės reikalavimais. Kokią energinio naudingumo klasę turi atitikti rekonstruotas sodo paskirties pastatas?

Pirmiausia, apibrėžkime sodo namą. Pagal Statybos įstatymą, sodo namas yra nesudėtingas poilsiui skirtas statinys, esantis sodo sklype. Svarbu pažymėti, kad sodo sklype galima statyti ar rekonstruoti vieną vienbutį gyvenamąjį namą ir jo priklausinius arba vieną sodo namą ir jo priklausinius be teritorijų planavimo dokumentų ar žemės valdos projektų rengimo, jeigu nepažeidžiamos tam tikros sąlygos. Pavyzdžiui, nekeičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir nepažeidžiamos trečiųjų asmenų teisės. Sodo namai, kurių aukštis neviršija 8,5 metro, o plotas – 80 kvadratinių metrų, priskiriami I grupės nesudėtingiesiems statiniams.

Rekonstruojant sodo namą, kurio tūris padidėja daugiau nei 100%, statybai taikomi naujo statinio projektavimo ir statybos reikalavimai, nustatyti įstatymuose, norminiuose teisės aktuose ir teritorijų planavimo dokumentuose. Tai reiškia, kad toks rekonstruojamas pastatas privalo atitikti A++ energinio naudingumo klasės reikalavimus. Šie reikalavimai taikomi statomiems pastatams, kuriems prašymas išduoti statybą leidžiantį dokumentą pateiktas po 2021 m. sausio 1 d., taip pat pastatams, kurių statybos darbai pradėti po šios datos.

Modernizuojamiems pastatams (jų dalims), kuriuose modernizavimo, skirto atkurti ar pagerinti pastato atitvarų ir (arba) inžinerinių sistemų fizines ir energines savybes, kaina viršija 25% pastato vertės (neįskaitant žemės sklypo vertės), taip pat taikomi minimalūs energinio naudingumo reikalavimai. Tokiems pastatams privaloma pasiekti ne žemesnę kaip C energinio naudingumo klasę.

Išimtis taikoma, jeigu modernizavimo (rekonstravimo) darbų kaina neviršija 25% pastato vertės. Tokiu atveju energinio naudingumo klasės reikalavimai netaikomi.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad jei rekonstruojamo sodo namo tūris padidėja daugiau nei 100%, po 2024 m. lapkričio 1 d. jam taikomi naujo statinio statybos reikalavimai, įskaitant ir A++ energinio naudingumo klasės reikalavimą. Tai reiškia, kad prašymai statybą leidžiančiam dokumentui gauti tokiam pastatui turi būti teikiami kaip statinio rekonstrukcijai, tačiau kartu turi būti įvykdyti ir visi naujo statinio statybai keliami energinio naudingumo reikalavimai.

Apibendrinant, sodo paskirties pastato rekonstrukcijos metu taikomi energinio naudingumo klasės reikalavimai priklauso nuo kelių faktorių:

  • Rekonstruojamo pastato tūrio padidėjimo;
  • Modernizavimo (rekonstravimo) darbų kainos;
  • Statybos darbų pradžios datos.

Rekomenduojama detaliau susipažinti su galiojančiais teisės aktais ir teritorijų planavimo dokumentais, siekiant tiksliai įvertinti konkrečiam atvejui taikomus reikalavimus. Taip pat naudinga pasitarti su statybos specialistu, kuris gali padėti suprojektuoti ir įgyvendinti rekonstrukcijos projektą, atsižvelgiant į visus galiojančius teisinius reikalavimus ir energinio efektyvumo standartus.

Sodo paskirties pastatų rekonstrukcija gali tapti puikiu būdu sukurti modernų ir komfortabilų gyvenamąjį būstą, tačiau sėkmingam projekto įgyvendinimui būtina kruopščiai įvertinti visus teisinius ir techninius aspektus, o ypatingą dėmesį skirti energinio efektyvumo klausimams.

Parengta pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos informaciją

Temos: Statyba