Ar reikalingas statybos leidimas pamatų griovimui?

Penktadienis, 15 rugsėjo 2023

Ar reikalingas statybos leidimas norint griauti jau įrengtus pamatus? Į daugeliui kylantį klausimą atsako Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija.

Įsigijus sklypą ar nenorint savo sklype tęsti pradėtos statybos ir planuojant nugriauti senus pamatus, svarbu prisiminti, kad teisėtai statomas ar statytas, bet neužbaigtas statyti statinys gali būti išardomas statytojo (užsakovo), statinio savininko ar valdytojo noru be statybą leidžiančio dokumento statiniui griauti (SLD) (vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 54 punktu).

Ar reikalingas statybos leidimas pamatų griovimui? 1
Ar reikalingas statybos leidimas pamatų griovimui? 1

Tuo pačiu primename, kad kai SLD gauti neprivaloma, nerengiamas ir projektas, kaip nurodyta Statybos įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje, taip pat neprivaloma pateikti kitų dokumentų.

Atkreiptinas dėmesys, kad jeigu tokie pastato pamatai buvo įregistruoti Nekilnojamojo turto registre (NTR), reikia atnaujinti kadastrinių matavimų bylos duomenis ir šiuos pamatus išregistruoti NTR.

Šaltinis: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija

Temos: Statyba