Realu.lt

Koks turi būti atstumas nuo namo stogo iki sklypo ribos?

Koks turi būti atstumas nuo namo stogo iki sklypo ribos?

Gyventojams dažnai kyla klausimų dėl norimų statyti ar jau pastatytų statinių atstumo iki kaimynų sklypo ribos. Statybos inspekcija primena, kad atvejai, kada atstumas nuo stogą turinčio statinio iki žemės sklypo ribų priklauso nuo besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų valios, nurodyti statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 7 priede.

Taigi, šio reglamento 7 priedo 4 punkte reglamentuojama, kad rašytiniai besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimai (susitarimai) privalomi:

  • statant ant sklypo ribos sublokuotus pastatus;
  • statant pastatus ar stogą turinčius inžinerinius statinius arčiau kaip 3 m atstumu nuo sklypo ribos, tačiau ne arčiau kaip 1 m (skaičiuojant atstumą horizontalioje plokštumoje nuo labiausiai išsikišusių konstrukcijų), kai pastato ar stogą turinčio inžinerinio statinio bet kurios konstrukcijos, esančios 1–3 m atstumu nuo sklypo ribos, bet kurio taško aukštis, matuojamas nuo žemės paviršiaus ties sklypų riba (žemesniojo paviršiaus, jei ties sklypų riba yra aukščių skirtumas), didesnis už horizontalų atstumą nuo šio taško iki sklypų ribos;
  • statant pastatus ar stogą turinčius inžinerinius statinius arčiau kaip 1 m nuo sklypo ribos.

Atkreiptinas dėmesys, kad stogą turintį statinį galima statyti tik turint rašytinį besiribojančio žemės sklypo (teritorijos) savininkų ar valdytojų sutikimus (susitarimus) Reglamento 7 priedo 4 punkte nurodytais atvejais. Kitais atvejais šių sutikimų (susitarimų) nereikia.

Žinotina ir tai, kad tuo atveju, jei statoma mėgėjų sodo žemės sklypuose, tai inžineriniai statiniai, tarp jų ir stogą turintys inžineriniai statiniai turi būti statomi ne mažesniu kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos, tačiau visais atvejais – kad jie nedarytų žalos kaimyninio sklypo naudotojui. Mažesniu atstumu statiniai gali būti statomi turint rašytinį kaimyninio sklypo savininko ar sodininkų bendrijos (kai sklypas ribojasi su bendrojo naudojimo teritorija) valdybos ar pirmininko sutikimą (Sodininkų bendrijų įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 1 punktas).

Statybos inspekcijos informacija

Pasidalink naujiena