Realu.lt

Planuojami pokyčiai statybų reglamentavime

Planuojami pokyčiai statybų reglamentavime

Antradienį surengtoje spaudos konferencijoje aplinkos ministras Simonas Gentvilas pristatė darbo grupės pasiūlymus, kaip tobulinti Statybos ir Architektūros įstatymus, eliminuojant galimas korupcijos rizikas ir kartu suteikiant savivaldybėms reikiamus įrankius kuriamos aplinkos kokybei užtikrinti. Tikimasi, jog pristatytiems siūlymams Seimas pritars rudens sesijoje.

Statybos užbaigimo procedūros

Nuo šių metų gegužės mėnesio statybos užbaigimo procedūros deklaracijos yra perduotos privatiems statybos ekspertams. Anot ministro, ši rinka nėra veikianti optimaliai: „Matome, kad statybų bumui tęsiantis ir nesustojant, kainų lygmuo yra gana aukštas, apimtis didelė, todėl mes numatome, kartu su antikorupcinio vertinimo pateiktomis pastabomis, keletą pakeitimų“.

Vienas iš siūlomų pakeitimų – išplečiama konkurencija tarp privačių statybos ekspertų, į statybos užbaigimo procedūrą įtraukiant ne tik viso pastato ekspertizę, bet ir projekto bei statinio dalies ekspertus. Pasak S. Gentvilo, tai turėtų pagerinti pačios paslaugos prieinamumą bei kainą.

Rizikingų ir didelių pastatų, kurių plotas viršys 2000 kv. metrų, statybos užbaigimo procedūras vykdytų Valstybinė teritorijų planavimo inspekcija. Nesudėtingų pastatų užbaigimą organizuotų privatūs statybų ekspertai.

Pagal šiuo metu galiojančią tvarką, per metus apie 15000 įvairių pastatų turi „praeiti“ statybos užbaigimo deklaravimo procesą. Tarp jų ir pastatų paskirties keitimo atvejai, ir nedideli ar net smulkūs statiniai. Aplinkos ministerija, siekdama suefektyvinti šį procesą, ketina sumažinti sąrašą atvejų, kuomet reikalaujama statybos užbaigimo deklaravimo ir tokiu būdu bent trečdaliu sumažinti pastatų skaičių, kuriems būtų taikomos statybos užbaigimo procedūros.

Vilniaus m. savivaldybės statybos leidimų išdavimo tvarka

Viena esminių STT išsakytų pastabų, jog daug atvejų, kai deklaruojant pastato rekonstrukciją, iš esmės yra vykdoma nauja statyba: prie pamato bloko statomas naujas pastatas arba nugriovus seną pastatą, vietoje jo statomas senojo dydžių neatitinkantis pastatas.

Aplinkos ministerijos siūlomi įstatymo pakeitimai, anot ministro, turėtų „užlopyti šią spragą“. Siūloma, jog iki 50 proc. keičiant pastato tūrį ar statant atitinkamo dydžio priestatą, būtų reikalaujama atitikti naujos statybos reikalavimus. „Per rekonstrukciją nebebus galima vykdyti naujos statybos, kas dabar tikrai yra bendra praktika“, - sakė S. Gentvilas.

Siūloma didinti baudas įteisinant savavališkas statybas, atsižvelgiant į statinio kategoriją.

Nuolatinis tobulėjimas

Šiuo metu yra tobulinama „Infostatyba“. Yra numatyta atlikti keletą reikšmingų pakeitimų, leisiančių sklandžiau ir paprasčiau naudotis sistema.

Bus atverta vieša prieiga prie statybos leidimų sistemos. Čia gyventojai, notarai bei kiti suinteresuoti asmenys galės pamatyti, kurie statybos leidimai yra išduoti teisėtai, kurie buvo panaikinti.

Planuojama automatiškai priskirti statybos leidimus tikrinančią instituciją. „Įvairios savivaldybės taiko įvairią praktiką ir matome, jog kai kurios savivaldybės, net greta esančios, taiko visiškai skirtingą praktiką. Šiuo pakeitimu suvienodinsime statybos leidimų tikrinimo praktiką visoje šalyje“, - spaudos konferencijoje sakė aplinkos ministras.

Žadama „Infostatyboje“ neberodyti priskirto tikrintojo vardo bei pavardės. Bus matoma tik tikrinančioji institucija. S. Gentvilas įsitikinęs, jog tai padės išvengti „A“ ir „B“ prioritetinių eilių sudarymo ir selektyvaus statybos leidimų išdavimo, apie kurį buvo plačiai kalbama šių metų pavasarį Vilniuje.

Yra numatyta kurti Statybos kodeksą. „Iš esmės yra planuojama 50 proc. sumažinti teisės aktų, juos susinchronizuoti. Dažnai matome, jog yra teisės aktų „persiklojimas“: su nauju tesiės aktu nenaikinamas buvęs teisės aktas“, - sakė aplinkos ministras.

 

Pasidalink naujiena