Realu.lt

Planuojate statyti šiltnamį? Ar reikia statybos leidimo?

Planuojate statyti šiltnamį? Ar reikia statybos leidimo?

Nusprendus statyti šiltnamį nuosavame žemės ar sodų sklype neretai iškyla daug klausimų – kada šiltnamio statybai reikia gauti statybą leidžiantį dokumentą (SLD), kokiu atstumu nuo sklypo ribos galima statyti šiuos statinius, kokiais atvejais šiltnamis laikytinas statiniu.

Taigi, priklausomai nuo konstrukcinių sprendinių, šiltnamis gali būti priskirtinas nekilnojamiesiems (statiniams) arba kilnojamiesiems daiktams.

Jei šiltnamis yra nekilnojamasis daiktas (statinys), tokiu atveju šiltnamio statyba turi būti vykdoma vadovaujantis Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais. Kai šiltnamis yra kilnojamasis objektas (arba kilnojamasis daiktas, kaip jis apibrėžtas CK 4.2 str. 3 d.), jam statinių statybai privalomi reikalavimai (tarp jų ir dėl SLD) netaikomi.

Primintina, kad nekilnojamieji daiktai yra žemė ir kiti daiktai, kurie susiję su žeme ir kurių negalima perkelti iš vienos vietos į kitą nepakeitus jų paskirties bei iš esmės nesumažinus jų vertės (pastatai, įrenginiai, sodiniai ir kiti daiktai, kurie pagal paskirtį ir prigimtį yra nekilnojamieji). Kilnojamaisiais laikomi daiktai, kuriuos galima perkelti iš vienos vietos į kitą nepakeitus jų paskirties ir iš esmės nesumažinus jų vertės, jeigu įstatymai nenustato ko kita.

Statybos įstatyme įtvirtinta statinio sąvokos apibrėžtis suponuoja, kad objektas laikomas statiniu tik tada, kai jis atitinka visas šias sąlygas:

  • objektas yra nekilnojamasis daiktas, kurio negalima perkelti iš vienos vietos į kitą nepakeitus jų paskirties bei iš esmės nesumažinus jų vertės;
  • objektas turi laikančiąsias konstrukcijas;
  • objektas sukurtas vykdant statybos darbus.

Jei objektas pagal savo savybes ir požymius atitinka statinio sąvoką, tuomet pagal statybos techninį reglamentą STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ nustačius statinio kategoriją, reikia parengti atitinkamą statybos projektą ir gauti SLD (kai privaloma).

Atkreiptinas dėmesys, kad statytojai turėtų įdėmiai vertinti kiekvieno šiltnamio statybos atvejį, t. y. įvertinti, ar šiltnamis bus montuojamas statybos vietoje, ar nėra galimybės jo neišardžius perkelti jį į kitą vietą; ar statybos darbai vietoje nebus atliekami ir jau pagamintas šiltnamis bus atgabentas į jam numatytą vietą. Būtent atsakymai į šiuos klausimus padės išsiaiškinti, ar planuojamam eksploatuoti šiltnamiui reikia statybą leidžiančio dokumento (SLD).

Žinotina, kad bendruoju atveju, statant šiltnamį arčiau kaip 3 m atstumu nuo sklypo ribos, tačiau ne arčiau kaip 1 m (skaičiuojant atstumą horizontalioje plokštumoje nuo labiausiai išsikišusių konstrukcijų), kai šiltnamio bet kurios konstrukcijos, esančios 1–3 m atstumu nuo sklypo ribos, bet kurio taško aukštis, matuojamas nuo žemės paviršiaus ties sklypų riba (žemesniojo paviršiaus, jei ties sklypų riba yra aukščių skirtumas), didesnis už horizontalų atstumą nuo šio taško iki sklypų ribos, statant šiltnamį arčiau kaip 1 m nuo žemės sklypo ribos, privalomas rašytinis gretimo žemės sklypo savininko sutikimas.

Primename, kad pasitikrinti ar SLD privalomas naujai statomiems statiniams, galima čia: http://apklausos.vtpsi.lt/index.php/518183?lang=lt

Statybos inspekcijos informacija

Pasidalink naujiena