Sodo namo paskirties keitimas: žingsniai nuo projekto iki įregistravimo

Pirmadienis, 13 gegužės 2024

Autorius: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija

Sodo nameliai neretai tampa ne tik vasaros poilsio, bet ir nuolatinės gyvenamosios vietos oazėmis. Visgi, tam, kad sodo namas oficialiai įgautų gyvenamojo pastato statusą, būtina atlikti tam tikrus teisinius ir techninius žingsnius. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) apžvelgia esminius aspektus, kuriuos svarbu įvertinti siekiant pakeisti sodo namo paskirtį.

Teisinis reglamentavimas

Pirmiausia, keičiant sodo namo paskirtį į vieno buto gyvenamąjį pastatą, būtina vadovautis galiojančiu teisiniu reguliavimu. Pagal jį, privalomas projektuotojo parengtas pastato paskirties keitimo projektas, net jei atliekami tik paprastieji remonto darbai arba statybos darbai nevykdomi.

Dokumentai ir leidimai

Parengus projektą, kitas žingsnis – kreipimasis į savivaldybę per statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“. Čia pateikiamas prašymas išduoti statybą leidžiantį dokumentą.

Svarbu pabrėžti, kad keičiant sodo namo paskirtį, pastatas privalo atitikti vienbučių gyvenamųjų pastatų paskirties reikalavimus, numatytus statybos techniniame reglamente STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“. Kiekvieno individualaus objekto atveju projektuotojas, remdamasis projektavimo užduotimi, atlieka esamo sodo namo analizę ir numato sprendinius, reikalingus siekiant užtikrinti atitikimą vienbučių gyvenamųjų pastatų paskirčiai.

Statybos užbaigimas ir paskirties keitimo registravimas

Atlikus statybos darbus (jei tokie buvo numatyti), statytojas (užsakovas) inicijuoja statybos užbaigimo procedūrą. Tam pasirenkamas statinio projekto ekspertizės ar statinio ekspertizės rangovas, su kuriuo sudaroma sutartis dėl deklaracijos apie statybos užbaigimo patvirtinimo. Pasirašius sutartį, visi reikalingi dokumentai pateikiami „Infostatyba“ sistemoje.

Ekspertizės rangovui patvirtinus deklaraciją, ji įregistruojama „Infostatyba“ sistemoje. Per 3 mėnesius nuo deklaracijos patvirtinimo dienos privaloma kreiptis į Registrų centrą ir pateikti prašymą dėl statinio paskirties keitimo įregistravimo Nekilnojamojo turto registre.

Svarbu atkreipti dėmesį

Gyvenamosios vietos deklaravimo, adresų suteikimo, gyvenamųjų namų ir sodo namų naudojimo pagal paskirtį klausimai yra savivaldybių administracijų kompetencijos sritis.