2022-12-06

Terasos statyba: ką svarbu žinoti

Norint įsirengti jaukią poilsio erdvę – terasą nuosavame sklype, pirmiausia reikėtų įvertinti, kokios statybos rūšies darbus ketinama atlikti – statyti naują statinį ar atlikti rekonstrukcijos darbus.

Terasos statyba: ką svarbu žinoti 1
Terasos statyba: ką svarbu žinoti 1

Jei statoma terasa yra atvira, tik priglausta prie statinio, ji traktuojama kaip atskiras nesudėtingas inžinerinis statinys. Toks plokščias inžinerinis statinys, kurio plotas ne didesnis kaip 100 kv. m, priskirtinas I grupės nesudėtingiesiems statiniams ir jiems statyti SLD nereikalingas. Atkreipiame dėmesį, kad gauti statybą leidžiantį dokumentą (SLD) reikia tuo atveju, jei toks statinys (terasa) būtų statomas kultūros paveldo objekto teritorijoje ar jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, kurortuose, Kuršių nerijoje, magistralinio dujotiekio vietovės klasių teritorijose, esančiose 200 m atstumu abipus magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies.

Jeigu I grupės nesudėtingojo statinio kategoriją atitinkanti terasa nepatenka į nurodytas vietas, SLD gauti nereikia, o supaprastintas projektas gali būti rengiamas tik statytojo (užsakovo) pageidavimu. Jeigu terasa statoma kaip namo dalis, išliejant bendrus pamatus, naudojant tą pačią namo stogo konstrukciją ir sujungiant ją su namu – ji traktuojama kaip namo dalis. Taigi, jeigu tokia terasa bus įrengiama vėliau, bus laikoma, jog tai namo rekonstrukcija, kuriai atlikti SLD privalomumas priklauso nuo pastato kategorijos ir teritorijos statuso.

Atkreipiame dėmesį, kad statant terasą būtina išlaikyti atitinkamus atstumus nuo kaimyninių sklypų:

  • jeigu terasa be stogo ir yra kaip aikštelė, užtenka ją atitraukti 1 m nuo sklypo ribos. Norint statyti arčiau, reikėtų gretimo sklypo savininko rašytinio sutikimo.
  • jeigu terasa įrengiama su stogu, būtina išlaikyti ne mažesnį nei 3 m atstumą iki sklypo ribos. Arčiau ribos (1–3 m atstumu) gali būti įrengta terasa, kurios stogo aukštis mažesnis nei 3 m. Bet kurios terasos konstrukcijos bet kurio taško aukštis, matuojamas nuo žemės paviršiaus ties sklypų riba, neturi būti didesnis už horizontalų atstumą nuo šio taško iki sklypų ribos.

Tuo pačiu primename, kad pasitikrinti, ar SLD naujo statinio statybai privalomas, galima čia: http://apklausos.vtpsi.lt/index.php/518183?lang=lt.

Ar reikia gauti SLD statinio rekonstravimui, pasitikrinti galima: http://apklausos.vtpsi.lt/index.php/229476?lang=lt.

Statybos inspekcijos informacija