Turite sodo sklypą? Pasitikrinkite, ar nepažeidžiate įstatymo

Antradienis, 08 birželio 2021

Sklypas sodų bendrijoje - galimybė pasislėpti nuo miesto šurmulio, užsiauginti daržovių, vaisių ar uogų, ar pasistatyti nedidelį namuką ir pabėgti iš miesto visam laikui. Sodų bendrijose, ypatingai įsikūrusiose aplink Vilnių, sparčiai kyla gyvenamieji namai ir daugėja nuolat gyvenančių gyventojų. Kartu daugėja ir konfliktų tarp kaimynų dėl tvorų, per aukštų pastatų ar netinkamoje vietoje pasodintų augalų. LR Sodininkų bendrijų įstatyme yra nurodyta, kokiu atstumu nuo kaimyno sklypo ribos gali būti sodinami augalai ir statomi pastatai.

Statiniai sodo sklype

Turite sodo sklypą? Pasitikrinkite, ar nepažeidžiate įstatymo 1
Turite sodo sklypą? Pasitikrinkite, ar nepažeidžiate įstatymo 1

Sodo sklype Statybos įstatymo nustatyta tvarka galima statyti ar rekonstruoti vieną vienbutį gyvenamąjį namą ir jo priklausinius arba vieną sodo namą ir jo priklausinius nerengiant teritorijų planavimo dokumentų ar žemės valdos projektų, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir nepažeidžiant trečiųjų asmenų teisėtų interesų. Sodo namas, kurio aukštis ne didesnis nei 8,5 m, o plotas - ne didesnis nei 80 kv.m, yra priskiriamas I  nesudėtingų statinių grupei, kuriai keliami paprastesni reikalavimai statyboms ir rekonstrukcijai.

Sodo sklype statinius galima statyti ne arčiau kaip 3 m iki sklypo ribos, inžinerinius statinius, išskyrus tvoras - ne mažesniu nei 1 m atstumu nuo sklypo ribos. Visais atvejais privalu įvertinti, kad statinys ne tik kad nebūtų arčiau sklypo ribos nei nurodyta įstatyme, bet ir kad jis nedarytų žalos kaimyninio sklypo naudotojui.

Mažesniu atstumu statiniai gali būti statomi turint rašytinį kaimyninio sklypo savininko ar sodininkų bendrijos (kai sklypas ribojasi su bendrojo naudojimo teritorija) valdybos ar pirmininko sutikimą.

Tvoros

Tvoros tarp sklypų turi atitikti statybos techninių reglamentų nustatytus tvorų reikalavimus dėl kaimyninių sklypų insoliacijos. Insoliacija statybos techniniame reglamente įvardinta kaip teritorijų, pastatų ir patalpų apšvita tiesioginiais saulės spinduliais. Taigi tveriant tvorą svarbu, kad ji praleistų ne mažesnį kiekį saulės šviesos nei nurodyta teisės aktuose:

1) statytojo sklypo šiaurinėje pusėje (tarp (>)315° ir (

2) statytojo sklypo rytinėje (tarp (>)45° ir ()225° ir (

3) statytojo sklypo pietinėje pusėje (tarp (>)135° ir (

Akliną tvorą galima statyti tuo atveju, jei sodo sklypas ja atskiriamas nuo bendrijos bendro naudojimo teritorijos.

Norint statyti šių reikalavimų neatitinkančias tvoras, būtina turėti rašytinį kaimyninio sklypo savininko sutikimą. Rašytinį kaimyninio sklypo savininko sutikimą reikės turėti ir tuo atveju, jei ketinate tvorą statyti ant sklypų ribos, kai tvoros konstrukcijos peržengia sklypo ribą. Jei sklypas ribojasi su sodų bendrijos bendro naudojimo teritorija, tvorai ant sklypo ribos reikės gauti raštišką sodininkų bendrijos valdybos ar pirmininko sutikimą.

Augalai sodo sklype

Sodo teritorijoje augančius medžius ir krūmus privalu tvarkyti ir prižiūrėti Želdynų įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka. Norint sklypą atskirti gyvatvore, einančia sklypo riba, reikia turėti rašytinį kaimyninio sklypo savininko sutikimą arba rašytinį sodininkų bendrijos valdybos ar pirmininko sutikimą, jei sklypas ribojasi su bendrijos bendro naudojimo teritorija.

Medžius, aukštesnius nei 3 m, galima sodinti ne mažesniu nei 3 m atstumu nuo sklypo ribos, o šiaurinėje sodo sklypo dalyje - ne arčiau nei 5 m nuo kaimyninio sodo sklypo. Žemaūgiai medžiai, užaugantys iki 3 m aukščio, sodinami ne mažesniu kaip 2 m atstumu nuo sodo sklypo ribos, krūmai - ne mažesniu nei 1 m atstumu.

Jei norima sodinti medžius ir krūmus arčiau nei numatyta įstatymuose, privalu turėti rašytinį kaimyninio sklypo savininko sutikimą.