Ar nesudėtingo statinio rūsys įskaičiuojamas į plotą?

Ketvirtadienis, 07 rugsėjo 2023

Svarstant statyti ar rekonstruoti nesudėtingąjį statinį (pavyzdžiui, sodo namą), gali kilti klausimų, ar rūsys yra įskaičiuojamas į plotą.

Žinotina, jog nesudėtingasis statinys – tai paprastos konstrukcijos pastatas, kurio didžiausias aukštis yra 8,5 metro, visų aukštų, antstatų, pastogės patalpų ir naudojimo paskirtimi susietų priestatų plotų suma – ne didesnė kaip 80 kvadratinių metrų ir kurio rūsys (pusrūsis) yra ne didesnis kaip vieno aukšto; paprastų konstrukcijų inžinerinis statinys. 

Ar nesudėtingo statinio rūsys įskaičiuojamas į plotą? 1
Ar nesudėtingo statinio rūsys įskaičiuojamas į plotą? 1

Pastato ir inžinerinio statinio paprastų konstrukcijų požymius ir techninius parametrus nustato normatyviniai statybos techniniai dokumentai (Statybos įstatymo 2 straipsnis).

Pagal statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 2 lentelės 4 punktą sodo namai, kurių aukštis yra iki 8,5 metro, o plotas yra iki 80 kvadratinių metrų, priskiriami I grupės nesudėtingiesiems statiniams. Pažymėtina, kad nesudėtinguosiuose statiniuose atstumas tarp atraminių konstrukcijų neturi viršyti 6,0 metrų. 

Taigi, sodo namu laikomas sodų teritorijoje esantis poilsiui skirtas pastatas, kurio visų aukštų, antstatų, pastogės patalpų ir naudojimo paskirtimi susietų priestatų plotų suma – ne didesnė kaip 80 kvadratinių metrų, neįskaičiuojant į šį plotą rūsio (kuris yra vieno aukšto) patalpų.

Rekonstruojant sodo namą reikia neviršyti teisės aktuose nustatytų parametrų.

Šaltinis: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija

Temos: Statyba