Realu.lt

Bendrajam planui – pakartotinis viešinimas

Bendrajam planui – pakartotinis viešinimas

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (toliau – VTPSI) prie Aplinkos ministerijos nutraukė baigiamąjį Klaipėdos miesto bendrojo plano (toliau – BP) etapą – keitimo tikrinimą. Atlikus BP keitimo tikrinimo procedūrą, atskirose plane reglamentuotose teritorijose nustatyti viešinimo procedūros pažeidimai.

„Taisysime bendrąjį planą pagal Statybų inspekcijos pateiktas pastabas ir, kaip nurodyta, iš naujo viešinsime dokumentą. Žinoma, apmaudu, nes, mūsų nuomone, trūkumai yra smulkūs, formalūs ir tikrai neverti to, kad būtų sustabdytas toks svarbus miesto gyvenimui dokumentas“, – sako Klaipėdos miesto administracijos direktorius Gintaras Neniškis.

VTPSI teigimu, atsižvelgus į visuomenės pasiūlymus plano sprendiniai pakinta ir juos privaloma viešinti pakartotinai – nepakanka supažindinti viešo svarstymo susirinkimo metu. Taip pat ne visi pasiūlymai laikomi tinkamais. Tinkami tik tie, kurie užregistruoti.

Ištaisiusi nurodytus trūkumus teisės aktų nustatyta tvarka, Klaipėdos miesto savivaldybė galės pakartotinai teikti Statybų inspekcijai BP keitimo dokumentus. Iš naujo viešinti ir tikrinti reikės ne tik tuos dokumentus, kuriuose nustatyti trūkumai, bet visą bendrąjį planą.

„Prievolė kartoti bendrojo plano keitimo viešinimo procedūras įvels į ilgą naują baigiamąjį etapą, kurio metu teks iš naujo derinti sprendinius su 28 institucijomis ir vėl teikti tikrinti Statybos inspekcijai – tai gali užtrukti nuo pusės metų iki vienerių metų. Kartu su plano rengėjais stengsimės kuo skubiau ištaisyti trūkumus ir viešinti sprendinius pakartotinai. Gaila, bet patirtis rodo, kad visuomenės pasiūlymų įtraukimas gali užtęsti planavimo procesą“, – sakė Klaipėdos miesto savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vedėja, vyriausioji architektė Mantė Černiūtė – Amšiejienė.

Statybų inspekcija atkreipė dėmesį, kad šis atvejis nėra pirmas, kai baigiamajame bendrojo plano etape nustatomi viešinimo procedūros pažeidimai tik atskirose plane reglamentuotose teritorijose, nepaisant to, bendrasis planas turi būti iš naujo viešinamas pilna apimtimi. Kadangi tokiais atvejais viešinti iš naujo visą planą „nėra proporcinga priemonė siekiant visuomenės įtraukties ir informavimo tikslų“, Statybos inspekcijos nuomone, ypač reikalingi ir tikslingi būtų Seimo Aplinkos apsaugos komitete svarstomi Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimai, kurie pakartotinio viešinimo atveju sudarytų sąlygas visuomenei teikti pasiūlymus tik dėl netinkamai paviešintų ar pakeistų bendrojo plano sprendinių. Priėmus tokius pakeitimus teritorijų planavimo procesai vyktų žymiai sparčiau.

„Seimui teiktiems įstatymo pakeitimams dėl numatomų naujų papildomų viešinimo etapų Klaipėdos miesto savivaldybė turėjo pastabų, pasigedome aiškumo ir konkretumo. Aplinkos ministerijos atstovai informavo, kad į mūsų pastabas reaguojama ir projektas tikslinamas. Tikimės, kad aiški atnaujinta tvarka bus palankesnė operatyviau rengti planavimo dokumentus,“ – sakė M. Černiūtė – Amšiejienė.

Šaltinis: klaipeda.lt

Pasidalink naujiena