Realu.lt

Bendrojo plano keitimas – viešam svarstymui

Bendrojo plano keitimas – viešam svarstymui

Atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos pastabas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija patikslino bendrojo plano keitimo sprendinius ir teikia pakoreguotus sprendinius pakartotiniam viešam svarstymui.

„Pradedame, tikėkimės, paskutinį bendrojo plano viešinimo procesą, kuris turbūt nebus lengvas, bet turime suvokti, kad bendrasis planas yra išskirtinai svarbus Klaipėdai dokumentas. Nors jo reikia kuo greičiau, vis dėlto turime nekartoti klaidų, jeigu jų buvo pirmajame plano viešinime. Kviečiu visus suinteresuotus asmenis, visas institucijas, kurios dar turi pastabų, teikti jas operatyviai, dalykiškai, kad miestas dar šiais metais galėtų lengviau atsikvėpti turėdamas naują konstituciją darniai miesto plėtrai“, - sako Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas.

Lietuvos Respublikos Seimas šių metų sausio 12 dieną pakeitė su viešinimu susijusias Teritorijų planavimo įstatymo nuostatas ir nurodė, kad šie pakeitimai įsigalioja nuo š. m. vasario 1 dienos. Nuo šiol pakartotinai svarstant sprendinius su visuomene pasiūlymai bus priimami tik dėl pakeistų sprendinių. Tokia nuostata palengvina sudėtingų, visą savivaldybę apimančių, planų rengimo procesą. Tikimasi, kad naujos nuostatos taikymas padės Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimą užbaigti dar šiais metais. Iki pirmojo viešo svarstymo ir jo metu buvo gauta beveik 300 visuomenės pasiūlymų, į tris ketvirtadalius buvo atsižvelgta ar iš dalies atsižvelgta.

„Pataisėme bendrojo plano projektą pagal statybų inspekcijos pateiktas pastabas ir iš naujo teikiame dokumentą viešinimui. Nors, mūsų vertinimu, ankstesni trūkumai buvo neverti stabdyti tokio svarbaus miesto gyvenimui dokumento priėmimą, tačiau dabar jis yra pataisytas pagal visas pastabas. Atsižvelgiant į tai, kad kartojame viešinimą, nusprendėme patikslinti dalį sprendinių. Pagrindiniai pakeitimai susiję su žaliųjų plotų išsaugojimu ir gyvenamosios statybos ribojimu greta uosto. Kviečiame miesto bendruomenę aktyviai dalyvauti bendrojo plano viešinimo procese, nagrinėti dokumentą ir teikti pastebėjimus,“ - sako Klaipėdos miesto administracijos direktorius Gintaras Neniškis.

Pakeitimai bendrojo plano keitimo dokumente padaryti dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos pateiktų pastabų ir ištaisant technines klaidas bei atsižvelgiant į miesto bendruomenės pastabas. Inspekcija nurodė, kad būtina iš naujo supažindinti visuomenę su pakeitimais, kurie padaryti atsižvelgiant į visuomenės pasiūlymus, ir su korekcijomis, kurios padarytos ištaisant klaidas. Per laikotarpį po 2019 metų gruodžio 16 d. įvykusio viešo svarstymo susirinkimo iki dabar buvo gauta pastabų iš įvairių miesto bendruomenės grupių dėl sprendinių, susijusių su miesto žaliųjų plotų mažinimu ir gyvenamosios statybos naujos plėtros galimybėmis uosto gretimybėje. Reaguojant į šiuos nuogąstavimus buvo nuspręsta pakeisti dalį sprendinių. Tuo tikslu yra sumažintos galimybės pajūryje ieškoti plėtros galimybių kurortinei infrastruktūrai ir daugiau akcentuojamas žaliųjų plotų išsaugojimas. Rytinėje miesto plėtros teritorijoje nuo Dangės upės pakrančių patraukta perspektyvinė gatvė, o uosto gretimybėse esančiose teritorijose koncentruojamasi į paslaugų objektų plėtrą. Visi pakeitimai smulkiai išdėstyti ir pateikti pažymėjus juos ant pagrindinio bendrojo plano brėžinio bei pateikus paaiškinimus pakeitimų dokumente. Siekiant maksimalaus aiškumo pakeitimai pristatyti itin kruopščiai ir detaliai, nurodant visus, net ir mažiausius klaidų atitaisymus, todėl pakeitimų dokumentas yra nemažos apimties. Tikimasi, kad toks išsamus pakeitimų pristatymas leis miesto bendruomenei tinkamai susipažinti su bendrojo plano sprendinių pakeitimais ir pakartotinas viešas svarstymas bus sklandus.

Susipažinti su pakeistais bendrojo plano sprendiniais bus galima nuo kovo 25 d. iki gegužės 3 d. Pakeitimų dokumentu galima rasti čia.

Viešas susirinkimas planuojamas gegužės 3 d. 17 val. Visa informacija apie pakartotinį viešą svarstymą bus skelbiama savivaldybės interneto puslapyje www.klaipeda.lt 

Šaltinis: klaipeda.lt

Pasidalink naujiena