Išsakyti nuomonėms dėl Girulių miško – mažiau nei savaitė

Antradienis, 24 lapkričio 2020

Liko mažiau negu viena savaitė, per kurią savo nuomonę dėl Girulių miško ateities kviečiami išsakyti iki šiol to nepadarę klaipėdiečiai. Nors papildomai iki lapkričio 30 d. buvo pratęstas apklausos terminas, klaipėdiečiai apklausoje dalyvauja vangiai. Iki šios dienos savo nuomonę išreiškė vos kiek daugiau nei 5 tūkst. klaipėdiečių.

„Niekas kitas už mus neišspręs mūsų rūpesčių, todėl tik nuo mūsų aktyvumo priklauso, kaip šį klausimą vertins sprendimus priimantys Vilniuje. Kviečiu visus klaipėdiečius būti savo miesto šeimininkais, miesto patriotais ir, nepriklausomai nuo to, kurioje Klaipėdos vietoje gyvenate, sudalyvauti apklausoje, kuri ir surengta siekiant išgirsti jūsų nuomonę dėl Girulių miško ateities, kurią vėliau būtų galima pateikti ir sostinės valdininkams“, – sako Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas, ragindamas aktyviai dalyvauti apklausoje.

Išsakyti nuomonėms dėl Girulių miško – mažiau nei savaitė 1
Išsakyti nuomonėms dėl Girulių miško – mažiau nei savaitė 1

Elektroniniu būdu vykdomoje apklausoje, į kurią nukreipiama per oficialią Klaipėdos miesto savivaldybės svetainę iš www.klaipeda.lt/apklausa, klausiama „Ar pritariate, kad Melnragės–Girulių miške būtų plečiamas Pauosčio geležinkelio kelynas?“ Apklausa truks iki š. m. lapkričio 30 d. (imtinai).

Jau skelbta, kad atskiru mero potvarkiu buvo pratęstas nuo š. m. spalio 5 iki spalio 30 d. vykusios apklausos terminas. Tai padaryta atsižvelgiant į specialiai apklausai vykdyti sudarytos komisijos 2020 m. lapkričio 6 d. posėdyje išsakytus argumentus ir siūlymus, kad dėl karantino sutrumpėjo terminas, per kurį gyventojai galėjo dalyvauti apklausoje išreikšdami nuomonę rašytine forma, be to, apklausos pradžioje buvo užfiksuoti balsavimo trukdžiai, nebuvo užtikrintas korektiškas apklausos veikimas balsuojant iš mobiliųjų įrenginių.

Ši apklausa – Klaipėdos miesto savivaldybės ir miesto Tarybos politikų inicijuotas būdas patvirtinti, kokią poziciją dėl geležinkelio plėtros Girulių miške turi klaipėdiečiai.

Ir nors pagal Vietos savivaldos įstatymą gyventojų balsas – patariamojo pobūdžio, aiški gyventojų pozicija būtų akstinas rengti dokumentą, kuris būtų teikiamas Vyriausybei kaip siūlomas nutarimo projektas dėl miško išsaugojimo.

Šių metų vasarą Vyriausybei svarstant Klaipėdos geležinkelio mazgo infrastruktūrinius pakeitimus, kuriais traukinių manevravimo ir stovėjimo aikštelę numatoma įrengti Giruliuose, tokiems ketinimams aktyviai pasipriešino Klaipėdos miesto bendruomenė, kategoriškai pasisakiusi prieš vertingo, klaipėdiečių pamėgto miško iškirtimą. Kitų alternatyvų geležinkelio mazgui plėsti ieškoti ragino ir miesto vadovai.

Anot projekto rengėjų, geležinkelių infrastruktūros plėtra Klaipėdoje reikalinga, siekiant iki 2030 metų iš centrinės miesto stoties iškelti krovinius, dėl ko sumažėtų triukšmas ir oro tarša mieste.

Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, siekdama išsaugoti Girulių mišką, šių metų liepos 30 d. Vyriausybei pateikė siūlymą keisti birželio 22 d. nutarimą "Dėl transeuropinio IX B transporto koridoriaus Klaipėdos geležinkelio mazgo dalies susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo pradžios". Šalies valdžiai išsiųstame rašte akcentuota, kad minėtas nutarimas neatitinka Klaipėdos miesto bendruomenės bei Savivaldybės lūkesčių ir yra iš esmės nepriimtinas. Vyriausybė vėliau pataisė nutarimo projektą ir kaip galimas geležinkelio plėtros zonas pasiūlė įvardinti Klaipėdos rajono teritorijas, bet Girulių miško iš nutarimo projekto neeliminavo.

Tikimasi, kad Vyriausybė supras klaipėdiečių susirūpinimą dėl ketinimų iškirsti vertingą mišką ir nepabijos miško apsaugos įtvirtinti ir savo nutarime, kurio projektą turėtų pateikti savivaldybė. Tam, kad būtų parengtas atitinkamas dokumentas, kurį dar turėtų patvirtinti savivaldybės taryba, reikalinga, kad apklausoje dalyvautų ne mažiau kaip 15 procentų apklausos teritorijos gyventojų, turinčių teisę dalyvauti apklausoje (turinčių teisę balsuoti), t. y., beveik 20 tūkst. klaipėdiečių.

Šaltinis: klaipeda.lt

Komentuoti Komentarai (0)
Palikite komentarą
Komentarai