2022-09-02

Ką galima statyti sodo sklype?

Įsigijote sklypą sodų bendrijoje ir planuojate jame statyti gyvenamąjį namą? Statybos inspekcija primena, kokius statinius galima statyti sodo sklype ir ar sodo namui statyti reikalingas statybos leidimas?

Ką galima statyti sodo sklype? 1
Ką galima statyti sodo sklype? 1

Sodo sklype Statybos įstatymo nustatyta tvarka galima statyti ar rekonstruoti vieną vienbutį gyvenamąjį namą ir jo priklausinius arba vieną sodo namą ir jo priklausinius nerengiant teritorijų planavimo dokumentų ar žemės valdos projektų, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir nepažeidžiant trečiųjų asmenų teisėtų interesų.

Mėgėjų sodo sklype statomi statiniai turi atitikti šiuos rodiklius: gyvenamojo pastato ar sodo namo didžiausias aukštis – 8,5 m, o priklausinio (pastato) didžiausias aukštis – 5 m.

Sodo namu laikytinas kitos (sodų) paskirties pastatas, kurio plotas iki 80 kv. m. Taigi, jis priskirtinas I grupės nesudėtingiesiems statiniams, kuriems statyti leidimas būtų privalomas tik tuo atveju, jeigu sodo sklypas būtų kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, kurortuose, Kuršių nerijoje ir magistralinio dujotiekio vietovės klasių teritorijose, esančiose 200 metrų atstumu abipus magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies. Jei sodo sklypas nepatenka į paminėtas teritorijas, leidimas statyti sodo namą neprivalomas. Jeigu norite statyti gyvenamąjį namą sodo sklype, svarbu žinoti tai, kad leidimas privalomas visais atvejais.

Pažymėtina, jog pagal Sodininkų bendrijų įstatymą (6 straipsnio 4 dalies 1 punktą), sodo sklype statiniai statomi laikantis šių reikalavimų - pastatai turi būti statomi ne mažesniu kaip 3 m atstumu nuo sklypo ribos. Vykdant nesudėtingojo statinio (sodo namo) statybą privaloma išlaikyti nurodytus atstumus iki besiribojančių žemės sklypų. Statant mažesniu atstumu, privaloma gauti rašytinį kaimyninio sklypo savininko ar sodininkų bendrijos (kai sklypas ribojasi su bendrojo naudojimo teritorija) valdybos ar pirmininko sutikimą.