Ką privalu žinoti norint pasistatyti laikiną sandėliuką, nedidelį namuką poilsiui ar kitą laikiną statinį?

Pirmadienis, 09 gegužės 2022

Ką privalu žinoti norint pasistatyti laikiną sandėliuką, nedidelį namuką poilsiui ar kitą laikiną statinį? Atsako Statybos inspekcija.

Pirmiausia svarbu žinoti, kad laikinųjų statinių (laikinasis statinys – statinys, kurį leidžiama statyti numatant naudoti ribotą terminą) statybai taikomi tie patys reikalavimai, kurie taikomi statiniams, atitinkantiems Statybos įstatymo 2 straipsnio 84 dalies nuostatas (statinys – nekilnojamasis daiktas (pastatas arba inžinerinis statinys), turintis laikančiąsias konstrukcijas, kurios visos (ar jų dalis) sumontuotos statybos vietoje atliekant statybos darbus).

Ką privalu žinoti norint pasistatyti laikiną sandėliuką, nedidelį namuką poilsiui ar kitą laikiną statinį? 1
Ką privalu žinoti norint pasistatyti laikiną sandėliuką, nedidelį namuką poilsiui ar kitą laikiną statinį? 1

Kai žemės sklype planuojama statyti laikiną statinį ir tokio statinio statybai privalomas statybą leidžiantis dokumentas (SLD), statybą leidžiančiame dokumente nurodomas laikinojo statinio naudojimo terminas (data, iki kada statinys turi būti nugriautas ar kitaip pašalintas, pvz., išgabentas, perkeltas į kitą vietą).

Žinotina, kad laikinųjų statinių naudojimo termino nustatymo sąlygas ir tvarką nustato aplinkos ministras. Baigiantis laikinojo statinio naudojimo terminui, šio statinio savininkas ar valdytojas gali kreiptis į laikinojo statinio naudojimo terminą nustačiusį subjektą, prašydamas pratęsti laikinojo statinio naudojimo terminą konkrečiam terminui.

Taigi, bet kuris statinys (nepriklausomai nuo jo kategorijos, paskirties) pripažįstamas laikinuoju statiniu, jeigu jo statybą leidžiančiame dokumente (SLD) nurodomas šio statinio naudojimo terminas. Sprendimą dėl konkretaus statinio naudojimo termino priima statybą leidžiantį dokumentą (SLD) išduodantis subjektas, atsižvelgdamas į specialiuosius reikalavimus (kai jie išduoti), galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, strateginius planus ir kitus teisės aktus. Taip pat laikinojo statinio naudojimo terminas statybą leidžiančiame dokumente (SLD) gali būti nustatomas ir statytojo prašymu.

Laikinasis statinys ir teisės į jį Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

Savarankiškai pasitikrinti, ar atitinkamų parametrų statinio statybai privaloma gauti statybos leidimą, galite http://apklausos.vtpsi.lt/index.php/518183?lang=lt.

Temos: Statyba
Komentuoti Komentarai (0)
Palikite komentarą
Komentarai