Planuojate sklype statyti pavėsinę? Ką svarbu žinoti

Pirmadienis, 12 gruodžio 2022

Ką svarbu žinoti norint sodo sklype pasistatyti paprastų konstrukcijų pavėsinę? Komentuoja Statybų inspekcija.

Primintina, kad nesudėtingasis statinys – tai paprastos konstrukcijos pastatas, kurio didžiausias aukštis yra 8,5 metro, visų aukštų, antstatų, pastogės patalpų ir naudojimo paskirtimi susietų priestatų plotų suma – ne didesnė kaip 80 kvadratinių metrų ir kurio rūsys (pusrūsis) yra ne didesnis kaip vieno aukšto; paprastų konstrukcijų inžinerinis statinys. Statybos įstatymo 2 straipsnyje apibrėžiama, kad inžineriniai statiniai – susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kanalai, taip pat visi kiti statiniai, kurie nėra pastatai. Pastato ir inžinerinio statinio paprastų konstrukcijų požymius ir techninius parametrus nustato normatyviniai statybos techniniai dokumentai.
Žinotina, kad statinys – tai nekilnojamasis daiktas (pastatas arba inžinerinis statinys), turintis laikančiąsias konstrukcijas, kurios visos (ar jų dalis) sumontuotos statybos vietoje atliekant statybos darbus. Statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 3 lentelėje nurodomi pastatų požymiai ir techniniai parametrai pagal kuriuos nustatoma statinio kategorija.
Taigi, jei pavėsinė yra paprastų konstrukcijų, kaip apibrėžta Statybos įstatymo 2 straipsnio 30 dalyje, nustatyti pavėsinės kategoriją galite paskaičiavus koeficientą K, vadovaujantis STR 1.01.03:2017 3 lentelėje 4.2 eilute.
Taip pat žinotina, kad vertinant konkretų objektą, pirmiausia reikėtų įvertinti, ar pavėsinė turi laikančiąsias konstrukcijas (taip pat ir pamatą, neatsižvelgiant į jo tipą), ar atitinka statinio apibrėžimą (Statybos įstatymo 2 str. 84 d.).
Sodininkų bendrijų įstatyme (6 straipsnio 4 dalies 1 punkte) nurodoma, kad pastatai turi būti statomi ne mažesniu kaip 3 m atstumu nuo sklypo ribos, inžineriniai statiniai (išskyrus tvoras) – ne mažesniu kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos, tačiau visais atvejais – kad jie nedarytų žalos kaimyninio sklypo naudotojui.
Mažesniu atstumu statiniai gali būti statomi turint rašytinį kaimyninio sklypo savininko ar sodininkų bendrijos (kai sklypas ribojasi su bendrojo naudojimo teritorija) valdybos ar pirmininko sutikimą.
Pavėsinė sodų bendrijos teritorijos ribose neturint gretimo sklypo savininko sutikimo gali būti statoma ne mažesniu nei 1 metro atstumu, nuo gretimo sklypo ribos.

Taip pat pažymime, kad žemės savininkai ir kiti naudotojai privalo savo naudojamuose žemės sklypuose vykdydami ūkinę ir kitą veiklą, nepažeisti gretimų žemės sklypų savininkų ar naudotojų ir gyventojų teisių ir įstatymų saugomų interesų.