Realu.lt

Svarbu statantiems! Statybos inspekcija pristato informacinį leidinį, padėsiantį susigaudyti teisės aktuose

Svarbu statantiems! Statybos inspekcija pristato informacinį leidinį, padėsiantį susigaudyti teisės aktuose

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija), ieškodama būdų, kaip padėti gyventojams perprasti teisės aktus, reguliuojančius statybos darbų planavimą ir organizavimą, be paslaugų pirkimo, t. y. neeikvodama papildomų valstybės lėšų, savo veiklių darbuotojų iniciatyva parengė, sumaketavo ir išleido elektroninį leidinį „Statykime kartu!“ Leidinyje, kuris skirtas asmenims, gyvenantiems miestuose ir miesteliuose, informacija išdėstyta aiškiai ir suprantamai, todėl jame galima rasti atsakymus į rūpimus klausimus apie statyboms keliamus reikalavimus urbanizuotose vietovėse.

Statybos inspekcija jau ne vienus metus vis didesnį dėmesį skiria pažeidimų prevencijai – tuo siekiama užtikrinti, kad teisės aktuose išdėstyti reikalavimai, susiję su statybomis ir teritorijų planavimu, būtų kuo suprantamesni kiekvienam statytojui, o atsakymai į aktualius klausimus – lengvai prieinami.

Leidiniu „Statykime kartu!“ norime atkreipti dėmesį, kaip svarbu prieš pradedant bet kokio tipo statybos ar remonto darbus pirmiausia pasirūpinti visais reikalingais dokumentais ir tik gavus leidimą (kai jis privalomas) ar parengus projektą imtis veiksmų. Būtinų dokumentų turėjimas užtikrins, kad vykdomais statybos darbais nebus pakenkta aplinkai ar pastato stabilumui, nebus sugadinta bendrojo statinio išvaizda bei nereikės mokėti baudų ar klausytis kaimynų nusiskundimų.

Rengdami leidinį „Statykime kartu!“ stengėmės patraukliai pristatyti ne tik svarbią teisinę informaciją, bet ir pasiūlyti naudingų patarimų miestų ir miestelių gyventojams, padėsiančių išvengti klaidų planuojant ir organizuojant statybos darbus.

Leidinio pabaigoje pateiktos naudingos nuorodos, kuriomis naudodamasis kiekvienas statytojas galės pasitikrinti, ar statomam objektui privaloma gauti statybos leidimą, ar numatyta vykdyti veikla ir planuojama statyba sklype yra galima, ar konkreti statybos teritorija (žemės sklypas) patenka į teritorijų, kuriose privalomas statybą leidžiantis dokumentas, ribas. Ten pat skelbiami Statybos inspekcijos pasitikėjimo linijos ir konsultavimo telefonų numeriai bei kitos svarbios nuorodos, kurios palengvins paiešką susidūrusiems su teritorijų planavimu, statybos organizavimu ar jos vykdymu.

„Statykime kartu!“ rasite čia.

Pasidalink naujiena