Realu.lt

Vilniaus taryba patvirtino NT ir žemės mokesčių tarifus kitiems metams

Vilniaus taryba patvirtino NT ir žemės mokesčių tarifus kitiems metams

2021 m. birželio 23 d. Vykusio posėdžio metu Vilniaus miesto savivaldybės taryba patvirtino naujus nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių tarifus, kurie bus taikomi Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje esantiems objektams nuo 2022 m.

Žemės mokesčio tarifai

Bazinis žemės mokesčio tarifas sklypams, esantiems Vilniaus miesto teritorijoje, lieka nepakitęs. 2022 m. bus taikomas 0,12 proc. žemės mokesčio tarifas.

Vilniaus miesto taryba išskyrė kelis atvejus, kai bus taikomas kitoks mokesčio tarifas. Nenaudojamiems žemės sklypams Vilniaus miesto savivaldybė nustatė 4 proc. tarifą.

Komercinės paskirties objektų teritorijoms, kuriose yra 1500 kv. m ar didesnio ploto prekybos paskirties statiniai ir automobiliams parkuoti skirtos vietos, viršijančios tarybos nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus, bus taikomas 0,24 proc. mokesčio tarifas tai sklypo daliai, kurioje įrengtos automobilių stovėjimo vietos. Toks apmokestinimas bus taikomas automobilių aikštelėms, kurios nebus viešai prieinamos ir bus ribojamas jų darbo laikas. Tačiau jei automobilių stovėjimo vietų skaičius sumažinamas iki tarybos nustatyto koeficiento neviršijančio skaičiaus vietoje automobilių stovėjimo vietų įrengiant želdynus, žemės mokestis tai sklypo daliai bus mažinamas pusiau, iki 0,12 proc.

0,12 proc. didesnis tarifas bus taikomas sklypams, kuriuose nebus užtikrinamas darnus pėsčiųjų judumas savo aplinkoje, t.y. neužtikrinamas tiesiausias, įrengtas ir apželdintas praėjimas pėstiesiems.

4 proc. tarifas nustatomas sklypams, kuriuose įrengta reklama nesilaikant reklamos įstatymo reikalavimų, jei už tai jau buvo paskirta administracinė nuobauda.

Asmenims, kuriems nustatytas 0-40 proc. darbingumo lygis, Vilniaus miesto savivaldybė nutarė nustatyti 10 arų neapmokestinamąjį žemės sklypo dydį. Toks pat neapmokestinamasis žemės sklypo dydis bus taikomas ir asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, nepilnamečiams vaikams (iki jiems sukaks 18 metų, dieninių skyrių mokymo įstaigų moksleiviams ir studentams), su sąlyga, kad šių žemės savininkų šeimose apmokestinamo laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų.

Nuo žemės mokesčio atitinkamai sklypo daliai bus atleisti žemės sklypų savininkai, kurių žemė patenka į teritorijų planavimo dokumentuose numatytas neurbanizuojamas ir urbanizuojamas infrastruktūros teritorijas ir intensyviam bei ekstensyviam naudojimui įrengiamų želdynų teritorijas, jei ta žemė yra prižiūrima ir nesudaroma kliūčių į ją laisvai patekti pėstiesiems.

Maksimaliu 4 proc. tarifu bus apmokestinti sklypai, kuriuose nekilnojamojo turto vystytojas ar vystytojai vykdo statybos darbus ir nustatoma, kad vykdant juos 3 ir daugiau kartų buvo neužtikrinami Tvarkymo ir švaros taisyklėse nustatyti reikalavimai statybvietėms ir jų prieigoms.

Nekilnojamojo turto mokesčio tarifai 2022 m.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba šiandien vykusio posėdžio metu patvirtino ir nekilnojamojo turto mokesčio tarifus, kurie bus taikomi nuo 2022 m. sausio 1 d.

Baziniai tarifai lieka nepakeisti.

Taryba nustatė 1 procentiniu punktu didesnį NT tarifą patalpoms ir statiniams, neatitinkantiems universalaus dizaino principams. Tai nebus taikoma statiniams, mažesniems nei 150 kv.m, kultūros paveldo objektams ir statiniams, pastatytiems iki 1940 m.

1 procentiniu punktu didesnis NT tarifas bus taikomas ir toms patalpoms ir statiniams, kurie nesilaiko triukšmo prevencijos viešoje vietoje taisyklių reikalavimų, t.y. skleidžia komercinį, gamybinį triukšmą ir turi administracines nuobaudas už pažeidimus.

Maksimalus 3 proc. tarifas bus taikomas patalpoms ir statiniams, ant kurių įrengiama reklama nesilaikant reklamos įstatymo reikalavimų.

3 proc. NT mokesčio tarifu nuo 2022 m. bus apmokestinti statiniai, kurie neatitinka esminių statinio projekte numatytų reikalavimų. Tarifas bus taikomas, jei patikrinimo metu bus nustatyta, kad atliktas išorinis pastato keitimas, o leidimas tam nebuvo gautas. Tikimasi, kad tai padės sumažinti nelegalių statybų ir nukrypimų nuo projektų skaičių.

Pasidalink naujiena